Plaatsing antennes Hamnet in Haarlem gestart..

Onlangs zijn wij gestart met het plaatsen van antennes voor Hamnet op de toren in Haarlem. Chris PE1IDK heeft onlangs het certificaat Werken op Hoogte behaald en voor hem was dit dan ook zijn eerste klus als zodanig.

Op zaterdag 29 april jl. is op de N-O mast, welke onlangs nog met drie meter is verlengd, een 120° sectorantenne geplaatst en een Ubiquiti Rocket schotelantenne welke uitgericht is op de communicatietoren in Hilversum. Een link met de node Hilversum heeft onze voorkeur omdat deze op een vergelijkbare hoogte staat en eveneens over een noodstroomvoorziening beschikt. De te overbruggen afstand bedraagt 39 kilometer. Deze afstand ligt tegen de limiet van wat binnen een redelijk budget mogelijk is. De mogelijkheden voor deze link zullen tijdens de testperiode nader onderzocht moeten worden. 


Een andere optie is een verbinding op te zetten met een ‘privé’ node is Osdorp. Deze node heeft al een link verbinding met de node in Hilversum. De afstand tussen Haarlem en Osdorp bedraagt slechts 9 kilometer en ligt ruim binnen de mogelijkheden van een goede linkkwaliteit. Minpunt is dat Osdorp slechts over een kleine noodstroomvoorziening beschikt welke hooguit 2 uur kan functioneren. Mogelijk dat hierin de helpende hand kan worden geboden.

In eerste opzet is deze opstelling bedoeld als een test opstelling. Indien blijkt dat er geen (ver)storing(en) veroorzaakt worden in andere aanwezige systemen zal de opstelling overgaan in een permanente opstelling. Pas nadat deze fase gepasseerd is kan er aan eventuele uitbreiding van het aantal accespunten gewerkt worden. Het Hamnet netwerk is een redelijk uitgebreid statisch WiFi netwerk wat zich over grote delen van Europa uitstrekt. In feite bestaat het uit een groot aantal losse netwerkjes gekoppeld via WiFi linken en daar waar dit niet mogelijk is door tunnels via Internet. Op veel plaatsen zijn er Acces Points (AP), opstap punten, geplaatst waardoor gebruikers, in ons geval zendamateurs, toegang hebben tot dit netwerk.


De bandbreedte is beperkt tot 10 MHz en op sommige plaatsen 5 MHz. Dit heeft tot gevolg een beperking in de maximale data throughput. Het voordeel hiervan is dat met gelijk vermogen grotere afstanden overbrugd kunnen worden. Het netwerk is transparant. Dat wil zeggen dat alles wat erin gaat er elders weer onveranderd uit komt. Zoals bij elk gewoon WiFi netwerk kan ook alles over dit netwerk verstuurd worden. Kortom, er zijn voor zover bekend geen beperkingen aangebracht qua gebruik anders dan de beschikbare bandbreedte en daaraan verbonden capaciteit. Voor de IP-adressen, de adressering van de nodes wordt de reeds bestaande IP-reeks gebruikt die aan zendamateurs is uitgegeven, het 44.xxx.xxx.xxx domein. Elke link dient met de hand geconfigureerd te worden. Doordat er gebruik gemaakt wordt van licentievrije hardware is het aanvragen BT’s niet nodig. Voor de duidelijkheid: binnen het netwerk is het wel verstandig om er roepletters aan te verbinden. Gezien de locatie is het voorstel om hier één van de roepletters in gebruik bij de NVRA voor te gebruiken.


Link mogelijkheden, Osdorp en Hilversum.

Hamnet is alleen door zendamateurs te gebruiken en is nergens met Internet verbonden anders dan voor eventueel benodigde tunnels naar andere geïsoleerde netwerken. Hamnet wordt op dit moment o.a. gebruikt voor het koppelen van diverse soorten repeaters, het versturen van mail e.d. Ook zijn er verschillende Winlink postkantoren aanwezig en zijn er verschillende camera’s te bewonderen. Verder is het eenvoudig om er FreePBX VoIP telefooncentrales op te gebruiken en de diverse chatboxen te laten draaien. Verder hebben diverse amateurs eigen applicaties draaien. Vermoedelijk dat er DATV linken over Hamnet mogelijk zijn, iets wat het Hamnet is alleen door zendamateurs te gebruiken en is nergens met Internet verbonden anders dan voor eventueel benodigde tunnels naar andere geïsoleerde netwerken.

Hamnet wordt op dit moment o.a. gebruikt voor het koppelen van diverse soorten repeaters, het versturen van mail e.d. Ook zijn er verschillende Winlink postkantoren aanwezig en zijn er verschillende camera’s te bewonderen. Verder is het eenvoudig om er FreePBX VoIP telefooncentrales op te gebruiken en de diverse chatboxen te laten draaien. Verder hebben diverse amateurs eigen applicaties draaien. Vermoedelijk dat er DATV linken over Hamnet mogelijk zijn, iets wat het onderzoeken waard is. De gebruikte bandbreedte is hier mogelijk de enige showstopper.

Omdat onze locatie met een noodstroom voorziening is uitgerust blijft de node ook bij calamiteiten werken. Dit is een sterk argument voor eventuele toepassingen toegespitst op het gebruik voor en door DARES.