Nederlandse Vereniging voor Radio Amateurs
   U bent hier | NVRA : Home

bezoekers vanaf 8 juli 2005: 519421

last update : 1-9-2016

 

Lees de laatste
DARES
 nieuwsbrief

  
 

Verlengen van de antennemast tijdens de zomerstop.

 
Voor de laatste stand van zaken hier vast
de foto's......  =>
 

 
 
 

 

NVRA

Nederlandse Vereniging voor Radio Amateurs, is een bloeiende vereniging waarvan de leden zich bezig houden met alle facetten van de radio hobby. Hoewel de naam anders doet vermoeden is de NVRA een echte regionale vereniging gevestigd in Haarlem. Het grootste deel van de leden is afkomstig uit Kennemerland en heeft een officiële zendmachtiging gekregen na het met goed resultaat afleggen van het examen op gebied van zendtechniek, elektronica, machtigingsvoorwaarden en soms ook CW ( morse ). 

Pas na het afleggen van het examen worden de roepletters toegekend die gebruikt moeten worden bij het maken van verbindingen. Elk land heeft zijn eigen prefix(en), de eerste 2 of 3 tekens van de "Call", gevolgd door de 1, 2 of 3 karakters die bij de betreffende amateur hoort. (de z.g.n. sub-fix)

Voor Nederland : PA... t/m PH.... ,  cijfer  0 t/m 5 of
7 t/m 9, gevolgd door sub-fix van 1 t/m 3 letters.  PI.... calls zijn veelal uitgegeven aan clubstations, repeaters en bakens.

Lees meer .....

Doelstelling 

De NVRA heeft tot doel het zendamateurisme uit te dragen in de breedste zin des woords, en doet dat door contacten met andere verenigingen en instanties te onderhouden, door het geven van cursussen, het geven en organiseren van lezingen en hobbyavonden. Voor haar leden geeft de NVRA een verenigingsblad uit dat 5 x per jaar verschijnt.  Regelmatig worden er contacten gelegd met andere amateurs via de verenigingszender PI4HLM, en ondersteunt zij met daad en raad het ATV - relaisstation PI6HLM 

Meer over PI6HLM ...

Waar te vinden.

Het nieuwe verenigingsgebouw dat sinds oktober 2004 in gebruik is staat aan de Jan van Krimpenweg 15 te Haarlem.
Een beschrijving hoe u hier het makkelijkst kan komen vindt U bij de routebeschrijving.  

Ga naar routebeschrijving....

Bestuur
Voorzitter : Arnold Vogelaar PE1AMH
Secretaris : Fred Stam PD0FSH
Penningmeester : Cor Teeuwen PA3CHR
Bestuursleden : Joop Vermeule PA3GOO
Frans den Boer PL2155


naar " Bestuur en commissies "...

Lidmaatschap 

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 35,00 per jaar. Voor gezinsleden bedraagt het lidmaatschap de helft hiervan.
De kosten van het lidmaatschap dienen te worden voldaan voor 1 januari van het nieuwe jaar.

Vul het formulier in...
.

 


Verenigings blad

Vijf keer per jaar wordt het verenigingsblad uitgegeven met daarin veel interessante onderwerpen. Ook alle bouwprojecten die omschreven staan bij de printenservice hebben de afgelopen 25 jaar in het blad gestaan. Daarnaast veel informatie die betrekking heeft op de fascinerende hobby van zendamateur. 

Vroeger kregen alle leden het blad via de post thuis, maar tegenwoordig krijgen leden het blad steeds meer via E-mail.  Leden die het blad ook graag via de mail willen ontvangen kunnen dit kenbaar maken door het invullen van het formulier.

 
 
 
 
laatste wijzigingen :

1/9 Agenda
15/05 Home
19/03 Bestuur
19/03 Wie is wie
23/10 Repeaters
23/10 Agenda
21-06 Home

NVRA CD-rom

is de NVRA Hobby CD-Rom (versie 2) die geheel is  vernieuwd en aangevuld met de laatste bladen, voor de zendamateur interessante en complete ontwerpen met schema's, printtekeningen en layouts . Daarnaast worden de ontwerpen uitvoerig beschreven.

voor leden  €5,00
voor niet-leden €7,00.
( exclusief bezorgkosten.)

Maak het bedrag over op:
rekeningnr.
982401027 t.n.v.  Nederlandse Vereniging  Radio Amateurs
Bisschop Ottostraat 14 2033GP in Haarlem onder vermelding van uw naam, adres, postcode en woonplaats en ontvang binnen twee weken de NVRA Hobby CD-ROM v.2 thuis.
 

 

 


De NVRA is gevestigd in Haarlem en is ingeschreven bij K.v.K. nr:40596151.
Verenigingsgebouw : Jan van Krimpenweg 15, 2031 CE Haarlem
Secretariaat :
 2e Hogerwoerddwarsstraat 9 2023VJ Haarlem