NVRA Algemene ledenvergadering vrijdag 17 februari 2017

Het bestuur bestuur van de NVRA roept alle leden op tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 17 februari 2017.

Intussen hebben alle leden de uitnodiging en ook benodigde stukken thuis per E-mail mogen ontvangen om zich te kunnen voorbereiden.

Deze vergadering zal worden gehouden in ons verenigingsgebouw aan de Jan van Krimpenweg 15 te Haarlem. Aanvang van de vergadering is om 20.30 uur. Gebouw open vanaf 19.30 uur.

Deze vergadering is uitsluitend voor leden !


NVRA Verkoopavond vrijdag 20 januari 2017

Op 20 januari jl. werd er weer de traditionele NVRA Jaarlijkse Verkoopavond gehouden. Al op de woensdagavond ervoor kon men de te verkopen spullen inbrengen. Onze penningmeester Cor PA3CHR en bestuurslid Joop PA3GOO waren druk bezig de zaken te nummeren en in te voeren in de door Cor opgezette verkoopadministratie. De veilingmeester weet dan precies om wat voor een artikel het gaat en wat de minimale opbrengst moet zijn en van wie het afkomstig is. Na afloop kan dan direct worden bepaald wat de verkoper beurt onder aftrek van 10% veilingkosten, welke natuurlijk aan de NVRA ten deel vallen. Ondanks de griepgolf was het gebouw goed bezet. De foto’s welke op deze avond zijn gemaakt zijn daar een goede getuige van.  => lees verder


Radiozendamateurs NVRA vieren 30 jarig bestaan…

Op Op zaterdag 29 en zondag 30 oktober hielden radiozendamateurs van de Nederlandse Vereniging Radio Amateurs (NVRA) ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan Open Dagen. Tijdens deze dagen werd er een doorlopende tentoonstelling gehouden van door leden zelf gebouwde apparatuur over de afgelopen twee jaar. De NVRA beschikt over de hoogste antennes van heel Noord-Holland. Deze staan op de hoogste verdieping van de communicatietoren in de Waarderpolder op 120 meter hoogte.

Hier staan ook een drietal op afstand bestuurbare stations welke radio- en televisie-verbindingen relayeren. In geval van calamiteiten en stroomuitval kunnen deze zenders ook op noodstroom overschakelen waardoor de radiozendamateurs van de NVRA altijd in staat blijven om verbindingen tot stand te brengen wanneer de communicatie van de hulpdiensten, zoals brandweer, ambulance en politie maar ook het mobiele telefoonverkeer (GSM) en het Internet het zouden laten afweten. Radiozendamateurs in Nederland deden dat al eens eerder tijdens de watersnoodramp in 1953.


Wat was er allemaal te zien ?

Voor geïnteresseerden was er informatiemateriaal beschikbaar hoe men radiozendamateur kan worden. Tijdens dit weekend werden er wereldomvattende verbindingen op alle amateurbanden variërend van de korte golf tot de zeer hoge frequenties.


Verder werden er demonstraties gegeven betreffende:

  • meet- en regeltechniek aan onze vernieuwde meettafel;
  • noodcommunicatie (portofoons en relaiszenders maar ook draadloos e-mailen);
  • oude legervoertuigen uitgerust met oorspronkelijke surplus zendapparatuur;
  • op afstand bestuurbare modelboten.

Hier de link naar de foto's van de Open Dagen 2016
Haerlem Certificaat

In verband met het 30-jarig bestaan van de NVRA zal het verenigingsstation PI4HLM één jaar lang gaan uitkomen onder de roepnaam PH30NVRA. Stations binnen Nederland dienen 10 verbindingen te maken en stations buiten Nederland moeten 5 verbindingen maken met PH30NVRA op verschillende banden en/of verschillende data in de periode 16-11-2016 tot 16-11-2017. Alle amateurbanden en alle modes zijn toegestaan.

Heeft U het benodigde aantal verbindingen gemaakt, gebruik dan dit formulier voor het aanvragen van het
Haerlem Certificaat. Nadat de verbindingen zijn gecontroleerd, wordt het certificaat kosteloos aan U toegezonden.
 


De NVRA is sponsor van de Stichting Dutch Amateur Radio Emergency Service (DARES) en brengt dit tot uiting door de DARES Regio 12 Kennemerland te faciliteren. Tijdens deze Open Dagen was DARES Regio 12 vertegenwoordigd met Point-to-Point verbindingen via PI2HLM en met emailverbindingen (Winlink) via PI8HLM.